BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Elżbieta
Title
Rola negocjacji o pracę we współczesnych organizacjach
The Role of Job Negotiations in Contemporary Organizations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 631-638, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Rynek pracy, Dobór pracowników, Negocjacje w biznesie
Organisational change, Labour market, Employees' recruitment, Negotiations in business
Note
summ.
Abstract
Omówiono problem negocjowania o pracę z potrójnej perspektywy: dynamiki współczesnego rynku pracy, zmian zachodzących w organizacjach oraz podejścia do pracobiorców. Wymienione siły oddziałują na siebie i decydują o charakterze przemian na współczesnym rynku pracy.

In the paper author is focused at the increasing role of the job negotiations in the contemporary organizations. Dynamic changes on the labour market, new and elastic forms of functioning of organizations and permanent improvement of employees are affecting the negotiations process. Author analyzed these problems from the point of view perspective of labour market, firms and job seekers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Auriga R. (2005), O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, "Polityka Społeczna", nr 2.
 3. Borkowska S. (2003), O równowadze między pracą a życiem: Unia Europejska - Polska, [w:] Program praca -życie a efektywność firm, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 4. Chełpa S., Suchodolski A., Witkowski T. (1998), Wykorzystanie metod doboru w firmach polskich. Raport z badań, [w:] Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 5. Jerzak M. (2004), Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, "Materiały i Studia", zeszyt nr 176, NBP, Warszawa.
 6. Kryńska E. (1995), Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, Acta UL, Folia Oeconomica 137.
 7. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 8. Meiler J. (1998), Rynek pracy i bezrobocie w opinii pracodawców, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 12.
 9. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgal J. (2001), Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 10. Polacy o swoim zatrudnieniu (2004), komunikat z badań, CBOS, www.cbos.pl, kwiecień.
 11. Saczuk K. (2003), Wybrane zagadnienie ekonomii informacji a rynek pracy, "Bank i Kredyt", maj.
 12. www.careers.philips.com.
 13. www.mtorolacareers.com.
 14. Zatrudnienie w Polsce (2005), red. M. Bukowski, Wyd. MGiP, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa, www.mgip.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu