BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łasiński Gabriel, Głowicki Piotr
Title
Moderacja - efektywna metodyka zarządzania współczesną organizacją
Moderation - Efficient Methodic of Knowledge Management in Contemporary Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 639-646, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zmianami, Kultura organizacji, Praca zespołowa, Burza mózgów
Enterprise management, Change management, Corporate culture, Team work, Brainstorming
Note
summ.
Abstract
Omówiono współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem i roli jaką odgrywa kultura organizacyjna. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu moderacji - któa jest netodyką pracy grupowej w ujęciu systemowym, mającym własne procedury, metody i techniki.

The article describes moderation as a method (methodic) of group problem solving and Human Resources Management in contemporary organization. It includes definitions of cognize and practical problems. Moderation was defied as procedure group problem soling realized with important role of Moderator. Based on heuristic mechanism of problem solving, groups in work process are able to achieve synergy effect. Moderations are very useful in synergy process by exposing of group acclivity, responsibility for work effects, and partner relationship and consensus mechanism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hartley H. (2000), Komunikacja w grupie, Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Kozielecki J. (1969), Rozwiązywanie problemów, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Warszawa.
 3. Leniewicz E. (1971), Dyrektywy praktyczne, Konstrukcja i uzasadnienie, PWN, Warszawa.
 4. Łasiński G. (2006), Rozwiązywanie problemów w organizacji - moderacje w praktyce, PWE, Warszawa (w druku).
 5. Mikołajczyk Z. (1983), Techniki organizacyjne, PWN, Warszawa.
 6. Nęcka E. (1994), Twórcze rozwiązywanie problemów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 7. Proctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Seifert J.W. (1999), Moderation & Kommunikation, Gabal Verlag, Offenbach.
 9. Seifert J.W. (2003), Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Gabal Verlag, Offenbach, Speed Press.
 10. Senge P.M. (2004), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Szymanek K. (2001), Sztuka argumentacji, Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu