BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietroń-Pyszczek Agata
Title
Satysfakcja pracownicza w zmieniającym się przedsiębiorstwie
Employee's Satisfaction in Changing Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 647-650, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian, Zarządzanie zmianami, Zadowolenie z pracy, Warunki pracy, Elastyczność zatrudnienia
Organisational change, Management under change process, Change management, Job satisfaction, Working condition, Flexible employment
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw mogą wpływać na postawy pracowników i poziom ich satysfakcji. Przyjęto przy tym, że zadowolenie z pracy zależy w głównej mierze od warunków jej wykonywania, które w obecnej chwili podlegają istotnym przeobrażeniom. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany będące następstwem dążenia przedsiębiorstw do większej niż dotychczas elastyczności, w tym elastyczności w sferze zatrudnienia, oraz o przemiany towarzyszące wirtualizacji warunków gospodarowania. (oryg. streszcz.)

The paper is attempt of answering on question, how circumstances changes of functioning present firms can influence on attitudes and level of employee's satisfaction. In this seizure the problems of formation of workers' satisfaction in virtual enterprises were introduced. It was also established, that endeavor of companies to height of employment flexibility - for example across preferring temporary employment, short employment contracts, part-time works - can lower level of workers" satisfaction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barnard Ch.I. (1997), Funkcje kierownicze, Nowoczesność, AE, Czytelnik, Kraków.
  2. Connoy M., Castells M., Benner C. (1997), Labor Market and Employment Practices in the Age of Flexibility. A Case Study of Silicon Walley, "International Labor Review", nr 1.
  3. Fisher C.D. (1980), On the Dubious Wisdom of Expecting Job Satisfaction to Correlate with Performance, "Academy of Management Review", nr 5.
  4. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
  5. Groom V.H., Deci E.L. (1992), Management and Motivation, Penguin Books.
  6. Stankiewicz-Mróz A. (2004), Kształt kontraktu psychologicznego w warunkach recesyjnego rynku pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu