BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Title
Rola i postawa kadry kierowniczej w procesie radykalnych zmian (na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego)
The Role and Attitudes of the Managers in the Process of Frame-Breaking Changes in Polish Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 608-676, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie w procesie zmian, Kadra kierownicza
Organisational change, Change management, Management under change process, Managerial staff
Note
summ.
Country
Region łódzki
Abstract
Omówiono pojęcie i cechy zmian radykalnych oraz zadania i role kadry kierowniczej w implementacji takich zmian w przedsiębiorstwie. Przedstawiono wybrane wyniki badań prezentujące postawę polskich menedżerów wobec zmian radykalnych.

Different levels of managers, including top, middle and first-line managers act large role in the process of the frame-breaking changes. Representatives of this group initiate and prepare programmes of these changes. They are also responsible for their results. The attitudes and tasks of managers in the process of changes are discussed in this article. Results of own research referring to managers' attitudes, their advantages and losses and workers' participation in a process of the enterprises' frame-breaking changes are also presented in this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baugier J.M, Vuillod S. (1993), Strategie zmian iv przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa.
 2. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002), Zarządzanie organizacjami, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 5. Lachiewicz S. (2004), Role i postawy naczelnej kadry kierowniczej iv procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, red. Lewandowski, Politechnika Łódzka, Łódź.
 6. Majchrzak J. (2001), Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych, AE, Poznań.
 7. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Mintzberg H., Quinn J.B. (1991), The Strategy Process Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
 9. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 10. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa (2005), red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu