BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna
Title
Uwarunkowania procesów dyfuzji innowacji : Wybrane aspekty
The Terms of Diffusion Process of the Innovations - Chosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 45-56, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Innowacje, Teoria innowacji, Stymulowanie innowacyjności, Przegląd literatury
Innovations, Innovation theory, Stimulate innovations, Literature review
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule są pewne uwarunkowania procesów dyfuzji innowacji. Autorka rozpoczęła od wyjaśnienia terminów: uwarunkowania i dyfuzja na podstawie dostępnej literatury. W podsumowaniu, autorka stwierdziła, że dyfuzja innowacji zależy od ich rodzaju innowacji, dziedziny gospodarki, postaw uczestników procesów gospodarczych, warunków otoczenia, warunków instytucjonalnych (system patentowy, charakter polityki naukowej w danym kraju, wpływ liderów opinii społecznej) i wielu innych czynników. Oddziaływanie determinant procesu dyfuzji jest złożone i ma charakter sprzężeń zwrotnych.

Diffusion is the process which taking place in specified environment and well-defined time. There are many elements, which determinate above mentioned process. As diffusion is very complicated process there are many terms involved. The aim of this article is to show the main of them. Diffusion processes differ regarding the kind of innovation, sphere of the economy, behavior of participants of the economic processes, terms of environment and many others. The influence of all determinants of diffusion process has complex and reversible connection character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu