BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowy Michał, Sawicka Janina
Title
Działania wspierające ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego w Polsce na przykładzie pilotażowego programu Leader+
Measures Supporting Cultural and Natural Landscape Protection in Poland on the Example Of the Pilot Program Leader+
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 1, s. 5-14, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka turystyczna, Ochrona środowiska, Rozwój lokalny
Modernisation of the rural area, Environmental protection financing, Tourism policy, Environmental protection, Local development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie dobrych przykładów zagospodarowania funduszy unijnych w celu ochrony i wykorzystywania zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich. (skróc. oryg. streszcz.)

The aim of the paper is to present good practices of the European funds for protection and use natural and cultural heritage resources in rural areas. Such examples demonstrates that tourism development, promotion of traditional material and non-material culture as well as natural environment protection could accompany local economy development. Good practices also result in local self-governments' activation, local small entrepreneurship development and improvement of quality of life in rural areas. In Poland, the Pilot Program Leader+ was implemented in years 2004-2006 and since then it has been an attractive option for rural society, a way to get funds for development. About eighty projects have won competitions and have been subsidized. The paper presents analysis of 25-projects sample, mainly concerning proposed activities supporting cultural and natural landscape, being a part of national strategy for rural areas sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Finansowanie kultury z funduszy europejskich w Polsce w latach 2004-2006. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich, Warszawa 2006.
  2. Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szansę rozwoju. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
  3. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. http://www.mk.gov.pl/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf
  4. Narodowy Program Kultury "Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego" na lata 2004-2013. http://www.mk.gov.pl/docs/NPK_Zabytki.pdf
  5. Pilotażowy Program Leader+. Informator dla organizacji pozarządowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu