BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marek Stanisław, Czerniachowicz Barbara
Title
Procesy dezintegracyjne we współczesnym przedsiębiorstwie
The Disintegrating Processes in a Contemporary Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 109-124, bibliogr. 30
Keyword
Historia cywilizacji, Rozwój przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Stosunki międzyludzkie, Konflikty w przedsiębiorstwie, Przegląd literatury
Civilization history, Enterprise development, Organisational change, Interpersonal relationship, Conflicts in organisation, Literature review
Note
summ.
Abstract
Autorzy rozpoczęli od przeanalizowania przyczyn zjawisk dezintegracji obecnych we współczesnym przedsiębiorstwie, a dalej przedstawili rozwój procesów dezintegracji na przestrzeni historii. Dalsza część referatu dotyczy kształtowania się procesów dezintegracyjnych w przedsiębiorstwie. W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że fundamentem procesów dezintegracyjnych jest brak spójności w rozwoju technicznej i społecznej płaszczyzny gospodarowania, że konflikty zbrojne i ideologiczne były i są głównym źródłem dezintegracji negatywnej. Natomiast zauważyli, że natężenie procesów dezintegracyjnych ma miejsce na przełomie epok, czyli w okresie przejścia od epoki agrarnej do industrialnej oraz z industrialnej do informacyjnej. Rewolucja informatyczna przyczyniła się do intensyfikacji procesów dezintegracyjnych w stosunkach międzyludzkich, a charakterystyczną cechą tych zmian są pozytywne procesy dezintegracyjne w przedsiębiorstwie.

In this paper we have analysed the disintegrational phenomena in the context of the civilisational changes. They were characterised by positive as well as negative changes. There is a clearly marked disintegration between the technological sphere and the sphere of interpersonal relations, which takes place because of a rapid technological progress and much slower changes in interpersonal relations. In modern companies one can notice positive disintegrational effects which are expressed by decomposition of old organisational structures or creation of new labor forms and relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu