BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Katarzyna
Title
Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Advantages and Disadvantages for Small and Medium Enterprises on the Basis of the Polish Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 125-140, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Przegląd literatury
Business strength, Enterprise competitiveness, Poland's economic integration with the EU, Literature review
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszono niektóre aspekty, dotyczące sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce oraz wskazano na szanse i bariery wzrostu tej grupy firm na jednolitym rynku europejskim. Autorka przekonuje, że rola MŚP jest ogromna, a ich rozwój jest szansą dostosowania polskiej gospodarki do unijnej i stymulowania wzrostu gospodarczego.

The role of Small and Medium Enterprises in the Polish economy is very essential and their development is a chance to adapt Polish market to the European Union's economy and stimulate the economic growth. There are following chances for the Polish enterprises: growth of internalization, the usage of global strategies and creating the advantage of competitiveness. Economically, the integration with the European Union is the necessity and for SMEs it is a possibility of improvement and development of this sector. The membership in the European Union is for Poland the challenging and principal objective. Poland will probably become the member of the EU in 2004 and it is important for SMEs to increase their competitiveness until then. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu