BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mertens Bożena, Neumann Eugeniusz
Title
Różnice w procesach fuzji i przejęć między dużymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce
Differences in Merger and Takeover between Large and Small and Medium Size Businesses in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 177-183, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Przedsiębiorstwo, Przekształcenia organizacyjne, Fuzje i przejęcia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa
Business strength, Enterprises functioning in the market, Enterprises, Organisational transformation, Mergers and acquisitions, Small business, Large enterprises
Note
summ.
Abstract
Autorzy podjęli próbę określenia motywów konsolidacji przedsiębiorstw oraz przede wszystkim przedstawienia różnic zachodzących w procesach fuzji i przejęć wśród dużych przedsiębiorstw, a takimi samymi procesami zachodzącymi w małych i średnich firmach. Zdaniem autorów, znajomość różnic w motywacji, przebiegu procesu i jego skutkach, procesach finansowania i metodach wyceny różnych przedsiębiorstw są bardzo ważne.

Differences in merger and takeover between large and small and medium size businesses in Poland. The paper is an attempt to identify differences in merger and takeover procedures that apply to large businesses and those that apply to small and medium size businesses. There are certain differences in the background, procedure and its consequences, financing and methods of appraisal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu