BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Tadeusz
Title
Pozycja kobiety w rodzinie i życiu politycznym
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 21-28
Keyword
Prawa człowieka, Polityka społeczna państwa, Dyskryminacja kobiet, Rynek pracy, Bezrobocie kobiet, Zasiłki rodzinne, Opodatkowanie dochodów rodziny
Human rights, Social policy, Women's discrimination, Labour market, Female unemployment, Family benefits, Taxation of family income
Company
Rzecznik Praw Obywatelskich
Abstract
Opracowanie jest wypowiedzią Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą sytuacji kobiet w Polsce: dyskryminacji w zatrudnieniu, znacznie wyższemu bezrobociu niż w przypadku mężczyzn, dyskryminacje prawne, które powodują niechęć pracodawców do zatrudniania kobiet, bo podwyższają ich koszty własne, niemożność łącznego opodatkowania dochdów przez rodziców samotnie wychowujących dzieci i wiele innych przejawów dyskryminacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu