BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta
Title
Innowacyjność regionów Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój sektora usług
Innovation in Polish Regions Against the Background of European Regional Space in the Context of the Services Sector Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 27-36, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Gospodarka regionalna, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Innowacyjność, Innowacje w usługach
Regional economy, Regions competitiveness, Regional development, Innovative character, Innovations in services
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono klasyfikację regionalnej przestrzeni Unii Europejskiej na szczeblu NUTS-2 ze względu na innowacyjność sektora usług oraz omówiono miejsce polskich regionów w przestrzeni europejskiej.

The article presents an assessment of the services sector development in the European regional space, with a division into market and non-market services. The basic measure used in the assessment of 248 NUTS-2 regions is the ratio of employment in services. The article aims to verify the hypothesis that regions with well-developed services are also well-developed in terms of GDP per capita. Against this background, the 16 Polish regions (provinces) are analysed. The analysis is based on a classification of hierarchic objects with positional statistics that allows ranking. The Polish regions fall within the classes of the lowest ratios of employment in services and also the lowest values of GDP per capita. Poland is in the group of countries with the lowest development of services sector, together with the Czech republic, Hungary, Lithuania, Latvia, Slovakia and Slovenia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, t. II, The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
 2. Gorzelak G., Znaczenie innowacji dla rozwoju regionów - referat wygłoszony na konferencji MNil 9 września 2004 (maszynopis).
 3. Gorzelak G., Smętowski M., Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej. Znaczenie úkladu globalnego i regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005 nr 2.
 4. Innovation in Europe Results for the UE Iceland and Norway Data 1998-200!, Office of Official Publications of the European Commission, Luxemburg 2004.
 5. Kwiatkowski E., Teoría trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980.
 6. Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce (złożone do druku), AE, Wrocław.
 7. Nichols R., Human Capital, The Sciences 1999.
 8. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, GUS, Warszawa 1995.
 9. Stern S., Porter M., Furman J.L., The Determinants of National innovative Capacity, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 7876, September 2000.
 10. Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą. Ekonometria 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, AE, Wrocław 2002, s. 11-18.
 11. Szuster M., Wplyw innowacyjności połączeń komunikacyjnych na poziom rozwoju regionów, [w:] Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Go-łębiowski, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu