BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Krzysztof
Title
Podstawowe instrumenty polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce
A Basic Instruments of Budget and Monetary Policy in the Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 301-317, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Polityka fiskalna, Polityka gospodarcza państwa, Polityka finansowa państwa, Budżet państwa, Polityka pieniężna, Przegląd literatury
Fiscal policy, State economic policy, State financial policy, State budget, Monetary policy, Literature review
Note
summ.
Abstract
Politykę ekonomiczną (gospodarczą) dzielimy na politykę fiskalną (budżetową) i politykę monetarną (pieniężną). Polityka fiskalna, to decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków, natomiast polityka monetarna, to czynności zmierzające do zapewnienia gospodarce pieniądza w ilości dostosowanej do jej potrzeb. Autor skupił się na przedstawieniu istoty, celów i instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce.

The main attributes of budget and monetary police and theirs instruments has been presented in this article. The co-ordination of above mentioned policies which means a choice of theirs common direct is recommended. The article also shows decisions of Polish authority in monetary police (RPP) in 2000 and 2001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu