BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosner Andrzej, Stanny-Burak Monika
Title
Uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, 2007, nr 21, s. 9-11, 14
Keyword
Polityka społeczna państwa, Polityka rolna, Wieś, Obszary wiejskie
Social policy, Agricultural policy, Village, Rural areas
Country
Polska
Poland
Abstract
Autor porusza temat kreowania polityki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przy ustalaniu polityki trzeba wziąć pod uwagę specyficzne warunki obszarów wiejskich (np. rozproszenie gospodarstw) oraz silne zróżnicowanie regionalne, które ma wpływ także na sposób funkcjonowania gospodarstw rolnych. Autor dzieli ludność wiejską według stanu zatrudnienia i omawia specyfikę bezrobocia na wsi. Podaje również działania jakie powinny zostać podjęte w ramach kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu