BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Elżbieta
Title
Programy lojalnościowe w strategiach rozwoju globalnego przewoźników lotniczych
Loyalty Programmes in the Global Development Strategies of Air Carriers
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 145-161, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Budowanie lojalności klienta, Programy lojalnościowe, Marketing usług lotniczych, Transport lotniczy
Cultivation customer loyalty, Loyalty programs, Air services marketing, Air transport
Abstract
Programy frequent flyer (FFP) są elementem w ofercie produktowej linii lotniczych, dającym możliwość zróżnicowania świadczonych przez nie usług. Ich celem jest identyfikacja, nawiązanie kontaktu oraz pozyskanie lojalnych pasażerów, którzy poprzez częste korzystanie z usług linii lotniczych stanowią dla nich największą wartość. Dzięki tym programom przewoźnicy tworzą ogromne bazy danych, które pomagają im rejestrować historię podróży pasażera, a także dostosowywać kampanie reklamowe do odpowiednich grup docelowych.

Frequent Flyer Programmes (FFP), available in the offer of air lines' products, enable the diversification of services - with the aim being to identify, establish contacts and attract loyal passengers who, by frequent flights with that particular air line, are considered the most valued customers. Those programmes allow gathering data and keeping the passenger's travel record thus helping advertising campaigns to target specific groups. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu