BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślak Iwona, Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Title
Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego
Theoretical Foundations for Human Capital Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 5-24, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Rachunkowość zasobów ludzkich, Przegląd literatury
Human capital, Intellectual capital, Human Resources Accounting (HRA), Literature review
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano naturę i model kapitału w dynamicznej równowadze. Przedstawiono ocenę premii za ryzyko w różnych badaniach oraz model kapitału ludzkiego i pochodne modele płacowe.

The possibility of calculating human capital and setting base salaries that would enable an employee's capital to be maintained provides a theoretical basis for developing labour accounting and human resources accounting. This is employee-oriented accounting, the main task of which is to protect human capital and create the theoretical foundations for remuneration guaranteeing the employee's capital, and thus social harmony. This is both the prerequisite and basis for developing accounting to serve the public good and to develop reports that identify value added. Current accounting practices mainly serve managers, tax authorities, and shareholders' capital invested in the company's assets. Developing and applying labour and labour cost accounting increases the balance between "capital and labour", thereby harmonising social relations to a greater extent than at present. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belkaoui A. [1984], Socio-economic Accounting, Quorum Books, Westport.
 2. Becker G.S. [1975], Human Capital, 2nd ed.. National Bureau of Economic Research. New York.
 3. . Bliss J.C. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publ, Oxford 1975.
 4. Brealey R., Myers S. [1996], Principles of Corporate Finance. 5th ed.. McGraw-Hill. New York.
 5. Butyniec F. [2003], Rachunkowość na Ukrainie. Mitologia. Wydawnictwo ŻPUT, Zhytomir.
 6. Chalidze W. [2002], Entropy Demystified: Potential Order, Life and Money. Universal Publ.,upublish.com
 7. Cieślak I., Kucharczyk M. [2004], Capital Analysis of Salaries [w:] General Accounting Theory, Towards Balancing the Society, red. N. Dobija. S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 8. Davidyuk T., Maluga N. [2004], Double Entry in Accounting Theory: Control Function Provision [w:] General Accounting Theory, Towards Balancing the Society, red. N. Dobija. S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 9. Dobija D. [2001], Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 557.
 10. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 11. Dobija D., Dobija M. [2003a], Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, "Master of Business Administration", nr 4(63), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Warszawa.
 12. Dobija D.. Dobija M. [2003b], O naturze kapitału. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17.
 13. Dobija M. [1998], How to Place Human Resources into the Balance Sheet, "Journal of Human Resource Costing & Accounting", vol. 3. nr 1.
 14. Dobija M. [2000], Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 553.
 15. Dobija M. [2001], A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of the Exchange Value of Money, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia". nr l. Cracow University of Economic Publishers Cracow.
 16. Dobija M.. [2003] Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships. "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 2, Cracow University of Economic Publishers. Cracow.
 17. Dobija M. [2004], Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital [w:] Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions, red. S. Kwiatkowski, P. Houdayer, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Flamholz E. [1972], Toward a Theory of Human Resource Value in Formal Organisation, "The Accounting Review", vol. 47, nr 3.
 19. Galbraith J.K. [1992], Economics in Perspective. A Critical History, PWN, Warszawa. Georgescu-Roegen N. [1975], Energy and Economic Myths, "Southern Economic Journal" 41, nr 3.
 20. Gmytrasiewicz M. [2004], Artykuł redakcyjny, "Problemy Rachunkowości", nr 2( 17).
 21. Hawking W.S. [1990], Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 22. Hermanson R.H. [1964], Accounting for Human Assets. Occasional Paper no 14. Michigan State University, Bureau of Business and Economic Research.
 23. Hudson W.I. [1993], Intellectual Capital. John Wiley & Sons, New York.
 24. Ijiri Yuji [1999], The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth. The Japanese Style of Business Accounting. Quorum Books, Westport.
 25. Jevons W.S. [1905], Principles of Economics, Macmillan, London.
 26. Kowalik T. [1999], Nobel za badania nad nierównościami. Master of Business Administration, nr l. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Warszawa.
 27. Koźmiński A.K., Stompka P. [2004], Rozmowa o wielkiej przemianie. Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 28. Lambert F.L. [2002], Disorder - A Cracked Crutch for Supporting Entropy Discussions. The Journal of Chemical Education", 79(2).
 29. Lev B.. Schwarz A. [1971], On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, "The Accounting Review", vol. 46, nr 1.
 30. Marks K. [1951], Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, księga 1: Proces wytwarzania kapitału, KiW, Warszawa.
 31. Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 32. Mirowski P. [1989], More Heat than Light, Economics as Social Physics: Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 33. Namkhai Norbu [1986], The Crystal and the Way of Life, Penguin Boks.
 34. Pacioli L. [1494], Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Wenecja.
 35. Rosenberg N., Birdzel L.E. [1994] Historia kapitalizmu. Wydawnictwo Signum, Kraków.
 36. Schultz T.W. [1981], Investing in People: The Economics of Population Quality. University of California.
 37. Sokołov J.W. [2000], Osnowy teorii buchaltierskowo uczieta. Finanse i Statistika. Moskwa
 38. Sunder S. [1997], Theorv of Accounting and Control, South-Western Publ., Cincinnati.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu