BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostalecka Agnieszka
Title
Struktura i cechy systemu gwarantowania depozytów w świetle zaleceń Financial Stability Forum
Structure and Design Features of Deposit Insurance System in the Light of The Financial Stability Forum's Recommendation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (1), 2004, nr 1012, s. 122-133, bibliografia 5 poz.
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Rynek depozytów, Gwarancja
International financial markets, Deposit market, Guarantee
Note
summ.
Company
Financial Stability Forum
Abstract
Zadaniem Financial Stability Forum jest promowanie międzynarodowej stabilności finansowej, doskonalenie zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz minimalizowanie tendencji rozprzestrzeniania się między krajami szoków finansowych, które przyczynią się do destabilizacji gospodarki światowej. Artykuł omawia wytyczne ułatwiające wprowadzenie efektywnego systemu gwarantowania depozytów lub reformowanie systemu istniejącego.

The importance of banking system's stability and the potential for depositors to suffer loses in case of instability, lead many countries to establish or improve existing deposit insurance system. To meet these needs Financial Stability Forum, which consists of financial authorities, decides to work out some form of international guidance for an effective deposit insurance system. This article discusses the main recommendations of FSF's Report, which implementation allows creating deposit insurance system contributing to stabilise the financial system. It presents issues connected with the scope of deposit insurer's mandate and power, membership in deposit insurance system, the scope and the level of coverage and issues connected with the choice of the method of funding and the way of premium's calculation. It also brings up the problem of developing public awareness of deposit insurance system, which should prevent from financial system's destabilization when the bank failure occurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Financial Stability Forum: Working Croup on Deposit Insurance. Progress Report, "Background Paper" 2001. Dokument dostępny na stronie: http://www.fsforum.org/publications/Progress_ rep_Dep01.pdf.
  2. Iwanicz-Drozdowska M., Zalecenia forum na rzecz stabilności finansowej w zakresie systemu gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2000, nr 4 (11).
  3. Obal T., Polijaniuk H., Polski system gwarantowania depozytów w świetle "Wytycznych Financial Stability Forum w sprawie tworzenia efektywnego systemu gwarantowania depozytów", "Bezpieczny Bank" 2002. nr 1(16).
  4. http://www.fsforum.org/home/home.html.
  5. 07 press release on establishment of FSF; http://www.fsforum.org/attachments/g7pressrelease_on_establi-shment_ofFSF.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu