BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Półtorak Bogusław
Title
Zakres działania i czynności banku hipotecznego
Functions and Scope of Activities of Mortgage Bank
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (1), 2004, nr 1012, s. 134-140, bibliografia 7 poz.
Keyword
Banki hipoteczne, Hipoteka, Kredyt hipoteczny, Obciążenia hipoteczne, Listy zastawne
Mortgage banks, Mortgage, Mortgage credit, Mortgages, Mortgage bond
Note
summ.
Abstract
Kredyty hipoteczne czy też szerzej wierzytelności hipoteczne są często utożsamiane jedynie z formą długu zabezpieczonego hipoteką, której ustanowienie stwierdzone jest określonym wpisem w księdze wieczystej nieruchomości i w efekcie można mówić o obciążeniu nieruchomości długiem do momentu jego spłaty. Artykuł omawia zakres i czynności banku hipotecznego oraz zasady emisji listów zastawnych.

Poor role of mortgage banks in new and second hand real estate market was due to mortgage bonds and mortgage banks law. Since it has been amended (5th July 2002) some limits are no longer in force. Mortgage banks are allowed to issue public mortgage bonds based on local self-government debt. Home-building is financed using temporary security until mortgage is set. In future these changes may be insufficient for further mortgage bank development and then may be necessary to implement new solutions like e.g. securitisation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000.
  2. Gostomski E., Perspektywy rozwoju kredytów mieszkaniowych do 2005 r., "Bank" 2002, nr 3.
  3. Kowalski J., Mieszkania nadal niedostępne, "Magazyn Finansowy" 2002, nr 23.
  4. Półtorak B., Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych, [w:] Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
  5. Rekomendacja F z 12 listopada 1998 r. oraz rekomendacja K z 10 października 2001 r., Komisja Nadzoru Bankowego.
  6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU nr 140, póz. 940 z późn. zm.).
  7. Ustawa z 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU nr 126, póz. 1070).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu