BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Marek Krzysztof
Title
Wpływ informatycznej infrastruktury zarządzania na gospodarowanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie
The Impact of Digital Infrastructure on the Management of Information Resources in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2002, nr 15, s. 7-23
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa, Infrastruktura systemów informatycznych
Management Information Systems, Information system of enterprises, IT systems infrastructure
Note
Zsfg.
Abstract
Celem artykułu jest próba sformułowania założeń metodologicznych dotyczących gospodarowania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, systemu ewidencji wyników ekonomicznych, wykorzystania zasobów informacyjnych, zwłaszcza informatycznej infrastruktury zarządzania, a także określenia wpływu uzyskanych w ten sposób efektów na sytuację ekonomiczną i finansową przedsiębiorstwa. (fragment z tekstu)

The article presents a methodological approach to the following: the management of company's information resources, the account of economic results, the use of information resources and, in particular, the digital infrastructure for management. It attempts to give an assessment of thereby obtained effects on economic and financial situation of the company. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu