BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Poziom życia w ocenie gospodarstw domowych województwa małopolskiego (na podstawie wyników badań ankietowych)
The Living Standard as Assessed by Households in the Małopolska District According to the Results of the Questionnaire Surveys
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 17-29, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Poziom życia, Potrzeby człowieka, Badania ankietowe
Households, People's living conditions, Living standard, Human needs, Questionnaire survey
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W artykule przeprowadzono badania poziomu życia w opinii gospodarstw domowych województwa małopolskiego. Materiałem do analizy były badania ankietowe przeprowadzone w 1999 r. na reprezentatywnej przypadkowo dobranej próbie liczącej 1 tys. gospodarstw domowych.

The paper deals with the problem of subjective assessment of the living standard made by households in the Małopolska district. The analysis has been carried out on the basis of the results of questionnaire surveys made in September and October 1999 on a random sample of 1000 households. The results have made it possible to state that the major part of those surveyed assessed their living standard as average. Opinions on the living standard were very differentiated, dependin on the household type, level of education of its head and place of residence. To a much greater extent the positive opinions on the current living standard, changes in it in recent years in comparison with the period before transformation, as well as on the prospects for the future were expressed by households of entrepreneurs and qualified workers, those whose head had higher education and who lived in a town. The criteria used for the evaluation of the living standard were chiefly of the material character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1996.
  2. Bywalec C., Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
  3. Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu