BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Sylwia
Title
Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych - kontekst międzynarodowy
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 22-24, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Decyzje strategiczne, Zasoby niematerialne, Kultura organizacji, Kultura narodowa, Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Strategic decisions, Intangible assets, Corporate culture, National culture, Corporation strategies, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty kulturowych uwarunkowań wyborów strategicznych przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przyjęto, że kultura organizacyjna może wzmacniać lub osłabiać konkurencyjność przedsiębiorstw i jest jednym z elementów determinujących ich wybory strategiczne. Przyjęto również, że narodowe wartości kulturowe mają wpływ na określone zachowania strategiczne organizacji w różnych krajach. Za słuszne uznano również stwierdzenie, że w sektorze MŚP stosowane są różne strategie lub nieświadome zachowania strategiczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ANSOFF H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1988.
 2. BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT: The Management of Acquisitions and Mergers, "Discussion Paper", nr 8, Economic Department, wrzesień 1986.
 3. GRENNESS T., Scandinavian Managers on Scandinavian Management, "International Journal of Value-Based Management" (16) 2003.
 4. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 5. LINDELL M., ARVONEN J., The Nordic Management Style in an European Context, "International Studies of Management & Organization", jesień 1996, vol. 26, nr 3.
 6. LINDELL M., KARAGOZOGLU N., Global Strategies of US and Scandinavian R&D - Intensive Small and Medium-sized Companies, "European Management Journal" 1997, vol. 15, nr 1.
 7. MRÓZ J., Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw a problemy kultury organizacyjnej, [w:] PN AE nr 1032: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 8. NASIEROWSKI W., MIKUŁA B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices. "Organization Studies" 1998.
 9. OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, wyd. II, PWE, Warszawa 2007.
 10. OLSEN J.P., Foran en ny offentling reuolusjon (For a New Official Revolution), "Nytt norsk tidskrift" (3) 1986.
 11. PETERS T.J., WATERMAN R.H., In Search of Excellence. Lessons from American Best-Run Companies, Harper & Row, London 1982.
 12. PIERZCHAWKA S., Kształtowanie kultury organizacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] PN AE nr 1020: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie 2, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 13. POULSEN THYGESEN T., Den Skandinaviska mo-dellen. Framgangsrika pionärföretag (The Scandinavian Model. Successful Pioneer Companies), Werner Söderström OY, Borgâ, Finland 1988.
 14. RONEN S., SHENKAR O., Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis, "Academy of Management Review" (10) 3/1985.
 15. SOŁODUCHO-PELC L., Zarządzanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach województwa dolnośląskiego, [w:] PN AE nr 1137: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 16. STAŃDA A., Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 17. SUŁKOWSKI Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 18. UPTON N., FELAN J.T., TEAL E.J., Strategic and Business Planning Practices of Fast Growing Family Firms, "Journal of Small Business Management" (39) 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu