BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym w pierwszej połowie lat 90
Changes in the Consumption of Polish Hauseholds, Expressed Spatially, in the First Half of the 1990s.
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 41-59, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Konsumpcja dóbr materialnych, Struktura konsumpcji żywności, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja żywności, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza regionalna
Consumption of material goods, Structure of food consumption, Households, Food consumption, Household expenditures, Regional analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w 1995 roku. Analizę przeprowadzono w obszarze poziomu spożycia artykułów spożywczych, wydatków na artykuły nieżywnościowe, oraz w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku.

The paper deals with the problem of consumption of households, expressed spatially, pointing to the terriorital differentiation of that phenomenon. The problem has been presented with reference to food consumption, expenditure for non-food goods and services, and for durable goods. Additionally, the position of the investigated objects (macroregions) in space, with respect to the selected properties, and the change of those positions in time have been determined, using for that purpose one of the normalization procedures - the unitarization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bywalec C., Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, AE w Krakowie, Kraków 1999.
  2. Kowalik T., Zmiany w podziale dochodu narodowego w czasie transformacji [w:] Dynamika transformacji polskiej, pod kier. nauk. M. Belki i W. Trzeciakowskiego, INE PAN, t.1, Poltext, Warszawa 1997.
  3. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
  4. Malina A., Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny" 1997, z. 1.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, pod red. D. Strahl, AE we Wrocławiu. Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu