BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Barbara
Title
Motywowanie pracowników w małych i średnich firmach
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Motywacja do pracy, Motywacje płacowe, Motywacje pozapłacowe, Motywowanie pracowników, Techniki motywowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Work motivation, Motivating by pay, Nonwage motivations, Motivating employees, Motivation techniques, Small business, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w celu konfrontacji proponowanych narzędzi motywowania pracowników z rzeczywistym stanem ich wykorzystywania przez pracodawców oraz poznania ich opinii na temat motywowania. Ankiety wypełniło 155 firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BORKOWSKA S., (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  2. JASIŃSKI Z. (red.), (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, PLACET, Warszawa.
  3. KOPERTYŃSKA M.W., (2004), Grupowe formy organizacji pracy i wynagradzania, [w:] BORKOWSKA S. (red,), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.
  4. KOZIOŁ L., (2002), Motywacja, w pracy, determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  5. SIDOR-RZĄDKOWSKA M., (1999), Antymotywacja czyli najpowszechniejsze błędy w motywowaniu pracowników, "Personel", nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu