BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polowczyk Jan
Title
Wikinomia - przyspieszenie ewolucji zarządzania
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 10, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Internet, Współpraca przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Wikinomia
Internet, Enterprises cooperation, Globalization of enterprise activity, Wikinomics
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu prezentację wydanej w końcu grudnia 2006 r. nowej książki Dona Tapscotta i A.D. Williamsa zatytułowanej Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything (Wikinomia. Jak masowa współpraca zmienia wszystko). Wikinomia jest tam definiowana jako nowa sztuka i nauka współpracy przedsiębiorstw, organizacji i jednostek wykorzystująca internet.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. HIPPEL von E., Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge Mass., London 2005.
  2. JENKINS H., Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
  3. KOŹMINSKI A.K,, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. PRAHALAD C.K., RAMASWAMY V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
  5. TAPSCOTT D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
  6. TAPSCOTT D., TICOLL D., The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, Free Press, New York 2003.
  7. TAPSCOTT D., WILLIAMS A.D., Realizing the Power of Innovation Web, www.optimizemag.com, 2005.
  8. TAPSCOTT D., WILLIAMS A.D., Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, London 2006.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu