BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oniszczuk Mikołaj
Title
Rosną ceny i inflacja
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 22, s. 19
Keyword
Inflacja, Inflacyjny ruch cen, Zwalczanie inflacji, Ceny żywności, Ceny usług
Inflation, Inflationary price movements, Fighting against inflation, Food prices, Services prices
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Przed nowym parlamentem i rządem rysuje się perspektywa koniecznych działań przeciwdziałających negatywnym tendencjom w gospodarce ukraińskiej. Nasilająca się inflacja i wzrost cen na rynku ukraińskim sprawiły, ze przez 9 miesięcy ceny artykułów żywnościowych wzrosły o 12,4%, a usług o 8,7%. Według ekspertów trzeba stymulować produkcję tanich wyrobów lub państwo powinno przeznaczyć bezpośrednie środki na pomoc dla ubogich warstw społeczeństwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu