BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słowik Urszula
Title
Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych
The Economic Effects of Restructuring Processes in Poland's Largest Construction Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 43-56
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Wskaźniki rentowności, Przedsiębiorstwo budowlane, Rentowność przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Enterprise finance, Profitability index, Construction company, Enterprise profitability, Restructuring of enterprises
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę rentowności ośmiu największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 1992-1997. Przedsiębiorstwa te od początku lat dziewięćdziesiątych podlegały procesom gruntownej restrukturyzacji i prywatyzacji. Badaniami objęto: przychody ze sprzedaży, zatrudnienie i majątek trwały.

As a consequence of the changes that have taken place in enterprises as a result of restructuring, there is a need, bearing in mind Poland's efforts to join the European Union, to examine the effects of these processes and the position of the largest construction enterprises. This is due both to the role played by large enterprises in the sector and to the increasing consolidation of such enterprises, which eliminate from the market small uncompetitive companies. The author's analysis focuses on construction enterprises which, in the years 1992-1997 when the most important ownership and economic changes took place, maintained an important position not only in the sector but also in relation to the largest enterprises in the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu