BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chromińska Maria
Title
Ewolucja wartości determinujących dzietność rodzin rolniczych w świetle analizy probitowej
Evolution in the Values Determining the Birth Rate in Farmers' Families in the Light of the Probit Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 22, s. 49-71
Keyword
Dzietność ludności wiejskiej, Psychosocjologia, Prognozy demograficzne, Model probitowy
Fertility of rural population, Psychosociology, Demographic forecasts, Probit model
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono wyniki analizy probitowej psychologicznych uwarunkowań narodzin dzieci w rodzinach rolniczych. Analizę przeprowadzono na podstawie badań ankietowych zrealizowanych przy współpracy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

The article presents results of the probit analysis into psychological conditions of child bearing in farmers' families. The analysis was based on a retrospective survey carried out in co-operation with the Institute for Agricultural Economics and Food Economy in Warsaw. The estimated equations of probit regression confirm that there is a differentiated dependency between the studied system of values in the farmers' families as regards the number of children and the area of a farm in the approach of married couples' cohorts. Moreover, probabilities were estimated for the chosen conditionings of the birth rates in the farmers' families according to the married couples cohorts and the size of a farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu