BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej
Title
Koncepcja i założenia metodyczne badania popytu mieszkaniowego w skali miasta
The Notion and Methodological Assumptions of Research into Demand for Housing in Cities
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 147-157
Keyword
Mieszkalnictwo, Popyt, Badania marketingowe, Badania ankietowe
Housing, Demand, Marketing research, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję badania popytu mieszkaniowego, na podstawie projektu zrealizowanego przez zespół pracowników Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych AE w Krakowie. Omówiono jego cele, założenia i hipotezy badawcze, oraz przedstawiono źródła i metody pozyskiwania informacji. Opracowano wzór kwestionariusza wywiadu dla tego typu badań przygotowanego na podstawie sondażu przeprowadzonego w grupie 400 gospodarstw domowych.

In this article, the author discusses the theoretical and methodological framework for research into housing needs and demand at city level. As a practical and conceptual model for his work, the author refers to the research programme carried out by the Department of Commerce and Market Institutions for the Kraków City Office. The author discusses the research goals and assumptions, the procedures for determining the size and structure of the sample, and also a draft survey questionnaire which constitutes the basis of the survey research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baścik K., Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 479.
  2. Domański J., Kaja J., Potrzeby mieszkaniowe i popyt mieszkaniowy - spór o metody, SGPiS, Warszawa 1984.
  3. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe - metody i techniki, PWE, Warszawa 1996.
  5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
  7. Rychlewski E., Popyt budowlany, PWN, Warszawa 1970.
  8. Sagan A., Badania marketingowe - podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu