BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluska Katarzyna (Wydział Zarządzania)
Title
Kreatywna księgowość w praktyce
Creative Accounting in Practice
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 119-128, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Biegli rewidenci
Accounting, Financial statements, Authorized auditors
Note
summ.
Abstract
Przybliżono pojęcie "kreatywnej księgowości" według osób związanych ze środowiskiem naukowym oraz praktyków związanych z działalnością gospodarczą na polskim rynku. Przedstawiono podmioty zainteresowane "upiększaniem" sprawozdań finansowych oraz omówiono skutki stosowania kreatywnej księgowości.

The main purpose of this work is to explain the term creative accounting, to present the more important definitions furnished by academics, financial institutions, and auditors examining this phenomenon, and to differentiate between creative and aggressive accounting. The author reviews the various groups that are the most interested in the use of creative accounting, as well as the persons that incur the greatest costs associated with falsifying financial statements. She also describes the most important consequences of applying creative accounting for each group of economic participants. In the article, the author draws attention to the significance of regulations in force and to new regulations that have been introduced after the discovery of the massive number of cases of dishonest accounting. In the summary, the author draws conclusions on the impact of creative accounting on the perception of the work of departmental managers and court auditors, the effectiveness of legal changes meant to limit cases of "embellishing" financial statements, and the inaccurate definition of the term "creative accounting". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz A.. Kubacki R. [2002], Kreatywna księgowość - odpowiedzialność karna, „Rzeczpospolita", nr 195.
 2. Bień W. [2003]. Opinia biegłego rewidenta o istotnych zagrożeniach działalności badanej jednostki. „Rachunkowość - Audytor", nr 2.
 3. Furtek R. [2004], O sytuacji biegłych rewidentów. „Rachunkowość - Audytor", nr 5.
 4. Grzegorczyk W. [2002], Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, „Rzeczpospolita", nr 274.
 5. Hamrol M. [2002], Nowe regulacje - klasyczne zasady, „Gazeta Prawna", nr 188.
 6. Hołda A.. Nowak W. [2003], Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonania oszustw w jednostce. „Rachunkowość - Audytor", nr 8.
 7. Jakubczyk-Cały E. [2002], Czy inwestorzy mogą wierzyć sprawozdaniom finansowym. „Gazeta Prawna", nr 177.
 8. Mączyńska E. [2002a], Nie twórcza, tylko agresywna. „Gazeta Prawna", nr 219.
 9. Maczyńska E. [2002b], To zwykła defraudacja, „Rzeczpospolita", nr 185.
 10. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej [2005], MSRF nr 240, SKwP i KIBR, Warszawa.
 11. Reczek F.A. [2002], Jasne procedury przeciw upiększaniu księgowości, "Gazeta Prawna", nr 178.
 12. Sawicki K. [2003], Rachunkowość kreatywna i finansowa a oszustwa i błędy, "Forum Doradców Podatkowych", nr 5.
 13. Surdykowska S. [2000], Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowościi [w:] Podstawowe problemy rachunkowoś›ci jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, AE w Katowicach, Katowice.
 14. Uchwała nr 40/4 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 oraz ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U. nr 113. poz. 1189.
 16. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 31. poz. 359.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu