BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Aleksander
Title
Na rozstajnych drogach współczesnej rodziny
Today's Family at the Crossroads
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 22, s. 187-193
Keyword
Rodzina, Socjologia rodziny, Polityka rodzinna, Poziom życia, Warunki życia ludności
Family, Sociology of the family, Family policy, Living standard, People's living conditions
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano problemy współczesnej rodziny europejskiej i polskiej. Warunki życia rodzin w okresie transformacji wskazują na pogłębiające się różnice w ich zamożności. Podkreślono, że polityka państwa i instytucji publicznych powinna być zdecydowanie prorodzinna.

The author thinks that experiments aimed at creating a socialist society and current changes whose aim is to reconstruct and lay foundations for a democratic society put a family at various kinds of risks causing its current crisis. Therefore, it is imperative to overcome the crisis, find the way out and aim at a healthy recovery. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu