BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu
Balance Sheet Valuation of Financing Instruments Based on the Example of the Straddle Strategy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 129-142, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Instrumenty finansowe, Pomiar i wycena w rachunkowości, Wycena bilansowa
Financial accounting, Financial instruments, Measurement and valuation in accounting, Balance valuation
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano koncepcję tworzenia instrumentów syntetycznych na bazie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży. Do wyceny bilansowej strategii stelażu wykorzystano dwie metody wyceny: cenę nabycia i wartość rynkową.

The author begins the process of constructing synthetic instruments with a presentation of the put-call parity rule. The parity rule emerged on the basis of the Black-Scholes model for valuing call options. Based on put-call parity, a synthetic share, a call option, a put option, and an investment with a risk-free rate of return can be constructed. This parity was used in the article to devise the straddle on synthetic instruments. For comparison, the author constructed a classical straddle strategy based on real options. The straddle strategy is a combination of call and put options on the same share and constitutes one of the fundamental option strategies. To make a balance sheet valuation of the straddle strategy, in both cases two accounting valuation methods were used (purchase price and market value). Creating various strategies (investment portfolios made up of many synthetic instruments) based on synthetic instruments poses a large problem for accounting, which should be regulated in accounting standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bielawski P., Wędzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrzanów.
  2. Black F., Scholes M. [1972], The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiencv, „The Journal of Finance", nr 27.
  3. Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy", nr 81.
  4. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-Press, Warszawa.
  5. Kolb R.W., Rodriguez R.J. [1992], Principles of Finance. D.C. Heath & Co., Massachusetts, Lexington.
  6. Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r., Dz.U.nr 149, poz. 1674.
  8. Stoll H. [1969], The Relationship Between Put and Call Option Prices, „The Journal of Finance", December.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591.
  10. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U.nr 113, poz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu