BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych
Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 143-154, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produktywność pracy, Kurs walutowy, Konsolidacja sprawozdań finansowych
Labour productivity, Exchange rates, Consolidation of financial statements
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone w niniejszej pracy badanie, mające na celu ukazanie kontrprzykładu falsyfikującego prawo jednej ceny w przypadku konwersji pozycji bilansowych spółek należących do krajów o odmiennych wartościach produktywności pracy, stanowi asumpt do rozwinięcia teorii konwersji umożliwiającej prezentację jasnego i rzetelnego obrazu kondycji finansowej grup kapitałowych. (fragment tekstu)

In this article, the author discusses the theoretical divergence connected with the foreign currency conversion standard, which constitutes a basis for translation. An empirical example of two companies - located in the United States and Poland and belonging to the same equity group-lends support to the conviction that using an exchange rate to determine the value of consolidated statement components is problematic. Other evidence of this is provided by the significant fluctuations in the dollar and euro to zloty exchange rates in the second half of 2004 and the impact of these fluctuations on financial statement entries. The empirical research on two companies from countries with diametrically different economic indicators confirmed that the law of one price functions in a very limited scope. The fact of the inadequacy of law of one price in the examined cases may be due to the huge difference in labour productivity in the two countries. Thus, it can be asserted that in the event of similar labour productivity in the examined countries, the law of one price could be acknowledged as the basis for the process of converting currencies in the financial statements of international companies. In this article, the author proposes a method to streamline the conversion process that indirectly takes into account labour productivity. The essence of the article is, however, the PPS theory, using the relationship of uniform baskets of goods and services that can successfully serve as a medium for translation used in preparing consolidated financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Dobija M. [2001], A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of the Exchange Value of Money, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr l.
 2. Dobija M. [2003a], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour. General Accounting Theory, ed. by M. Dobija, Cracow University of Economics, Cracow.
 3. Dobija M. [2003b], Wage, Money and Accounting Theoretical Relationships, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia". nr 2.
 4. Dobija M. [2004], Prawo jednej ceny jako podstawa porównań międzynarodowych i konsolidacji sprawozdań finansowych [w:] Transformacja, Integracja, Globalizacja. Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie-Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów.
 5. Dobija M., Śliwa M. [2001]. Money as an Intellectual Venture [w:] Intellectual Product and Intellectual Capital, eds S. Kwiatkowski, C. Stowe, The Leon Koźmiński School of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 6. Financial Accounting Standards Board [1998], Original Pronouncements 1998/1999 Edition, John Wiley and Sons.
 7. Ijiri Y. [1999], The Cost Principle and the Labour Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and their Depth [w:] The Japanese Style of Business Accounting, eds S. Sunder and H. Yamaji, Quorum Books, Westport.
 8. International Accounting Standards [2001].
 9. Jędrzejczyk M. [2003]. Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, ed. by B. Micherda. WSPiM, Chrzanów.
 10. Jędrzejczyk M. [2004], Dylematy konwersji pozycji bilansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 21 (77). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 11. Kasa K. [1995], FRBSF Weekly Letter 95 (22).
 12. Kołodko W.G. [2004]. O naprawie naszych finansów, TNOiK, Toruń 2004.
 13. Meigs W.B., Meigs R.F. [1986], Financial Accounting, 5th ed., McGraw-Hill.
 14. Pakko M.. Pollard P. [1996]. For Here Or to Go? Purchasing Power Parity and the Big Mac, "Review", Federal Reserve Bank of Saint Louis, vol. 78.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu