BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Barbara, Maciejowski Stanisław
Title
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji
Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 29-42
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Struktura produkcji, Podmioty gospodarcze, Rynek usług budowlanych, Budownictwo
Construction company, Production structure, Business entity, Construction services market, Construction
Note
summ.
Abstract
W artykule poddano analizie zmiany jakie zachodziły w budownictwie w okresie transformacji w latach 1990-1997. Omówiono dynamikę i strukturę produkcji. Zwrócono uwagę na przeobrażenia w sieci przedsiębiorstw budowlanych. W zakończeniu podkreślono, że nastąpił znaczny rozwój inwestycji zagranicznych w tym sektora prywatnego. Równocześnie zwrócono uwagę na fakt, że polskie przedsiębiorstwa są ciągle mało konkurencyjne na rynkach obcych i wewnętrznych w porównaniu z konsorcjami zagranicznymi.

The two main issues addressed in this article are the problem of analysing the production structure of construction enterprises during the transformation and the problem of evaluating changes in the network of construction enterprises. In particular, the authors describe the structure of production according to implementation systems, classified by construction sector group and construction type. The analysis of the enterprise network looks at the structure of companies according to ownership form, number of employees, and construction sector groups and classes. The authors also determine the average size of an enterprise measured in terms of employment levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bolkowska Z., Budownictwo w Polsce dziś i jutro, "Forum Budowlane" 1999, nr 1.
  2. Bolkowski J., Konsolidacja firm budowlanych, "Forum Budowlane"1999, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu