BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizgajska Hanna
Title
Wpływ edukacji na sposób zarządzania firmą przez kobiety na przykładzie Wielkopolski
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 11, s. 33-36, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Wykształcenie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kondycja przedsiębiorstwa
Female economic activity, People's education, Enterprise management, Small business, Enterprises condition
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zbadano wpływ stopnia wykształcenia oraz udział w szkoleniach kobiet-przedsiębiorców na sposób zarządzania i kondycję ekonomiczno-finansową kierowanych przez nie firm. Wykorzystano materiał empiryczny zebrany metodą ankietową ze 136 firm kierowanych przez kobiety, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone metodą losową w 2005 roku w Wielkopolsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2003.
  2. BRANDSTAETTER H., (1997), Becoming an Entrepreneur: A Question of Personality Structure?, "Journal of Economic Psychology", 18, s. 157-177.
  3. CHAGANTI R., (1986), Management in Women-Owned Enterprises, "Journal of Small Business Management", 24(4), s. 18-29.
  4. MIZGAJSKA H., (2004), Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 7-8, s. 36-50.
  5. PERELMAN A., (2001), Woman Entrepreneurs: A Comparative Analysis of Decision Style in High-Tech, "Dissertation Abstracts International", 61 (8-B), s. 4459 (UMI No. AAI9984823).
  6. ORHAN M., SCOTT D., (2001), Why Women Enter into Entrepreneur ship: An Explanatory Model, "Women in Management Review", 16(5), s. 232-243.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
  8. TAYLOR S.R., KOSAREK D.L., (1995), A Study of Woman Owned Businesses in the Dallas/Fort Worth Metro-plex, Texas Woman's University, School of Management, "Monograph" No. 4.
  9. ZAPALSKA A., (1997), A Profile of Women Entrepreneurs and Enterprises in Poland, "Journal of Small Business Management", October.
  10. Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu