BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzio Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zdzisława Hellwiga teoria kompensatorów różnicowych - główne rezultaty
The Zdzisław Hellwig's Theory of Differential Compensators - Main Results
Source
Przegląd Statystyczny, 1996, vol. 43, z. 1-2, s. 39-47, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric models, Econometrics
Hellwig Zdzisław
Abstract
Autor przedstawia główne założenia i rezultaty teorii kompensatororów różnicowych Zdzisława Hellwiga wraz ze spisem prac poświęconych tej teorii, które zostały opublikowane z latach 1989-1993.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hellwig Z., Model z kompensatorem różnicowym. Przegląd Statystyczny, 1, 1987 (wydano w roku 1989).
 2. Luboś M., Notes on coincedence in the regression model with two explanatory variables. Przegląd Statystyczny, 3, 1990.
 3. Kolupa M., Śleszyński Z., O koincydentności kompensatora różnicowego. Przegląd Statystyczny, 2, 1989.
 4. Kolupa M., Radzio A., Koincydentność modelu z kompensatorem różnicowym. Przegląd Statystyczny, 3, 1990.
 5. Kolupa M., Radzio A., O konstrukcji kompensatorów różnicowych. Przegląd Statystyczny, 4, 1990.
 6. Kolupa M., Radzio A., Twierdzenie R. Stone'a a kompensatory różnicowe. Przegląd Statystyczny, 2, 1991.
 7. Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska W., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycznych - teoria i zastosowanie, wyd. ICiZ SGPiS, Warszawa 1991.
 8. Kolupa M., O sposobach uzyskiwania modeli koincydentnych. Przegląd Statystyczny, 1993.
 9. Kolupa M., Radzio A., Jak zapewnić koincydentność modelu? Referat na konferencję. Ciechocinek 1992.
 10. Kozak J., Remarks on concepts of coincidence and difference compensator in linear regression. Przegląd Statystyczny, 4, 1990.
 11. Radzio A., Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne, wyd. SGH, Warszawa 1992.
 12. Radzio A., Efekt katalizy na tle twierdzenia Z. Hellwiga o kompensatorach różnicowych. Prace i Materiały ICiZ, 1990.
 13. Tabeau A., Różnicowa transformacja kompensatyjna. Przegląd Statystyczny, l, 1991.
 14. Tabeau A., O koincydencji i interpretacji parametrów modelu ekonometrycznego. Przegląd Statystyczny, 2, 1991.
 15. Tabeau A., Przekształcenia kompensacyjne dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. wyd. w serii Monografie i Opracowania, SGH, 1993.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu