BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruchin Wojciech
Title
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - podatnicy VAT - korekta odliczenia podatku naliczonego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 7-8, s. 37-43
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT), Odliczenia od podatku
Judgments of the European Court of Justice, Taxes, Value Added Tax (VAT), Tax deductible
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Zdaniem autora, analiza polskich przepisów ustawowych z zakresu VAT budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących korekty odliczenia podatku naliczonego. Dlatego przedstawiony w artykule wyrok ETS jest szczególnie istotny w przypadku dokonywania wykładni przepisów ustawy o VAT. Niniejsze opracowanie oparte zostało na kilkunastu orzeczeniach ETS, które przywołane w przypisach stanowią ważne uzupełnienie analizy jednego wiodącego wyroku dotyczącego wykładni przepisów artykułów 2, 4, 5, 13, 17 i 19, a w szczególności art. 20 ust. 3 Szóstej Dyrektywy, których treść została zaprezentowana w dalszej części niniejszego artykułu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu