BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdler Robert
Title
Udzielanie zamówień przez gminę z pominięciem procedury przetargowej. Uprawnienia przedsiębiorcy prywatnego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 9, s. 28-32, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Zamówienia publiczne, Kompetencje władz gminnych, Inwestycje gminne
Judgments of the European Court of Justice, Public procurement, Powers of municipal authorities, District investments
Abstract
Autor twierdzi, że współistnienie na jednym rynku przedsiębiorstw prywatnych i jednostek sektora publicznego rodzi szereg praktycznych problemów. Realizacja zadań przez sektor publiczny może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych. Jednostki publiczne mogą zarówno konkurować na rynku z przedsiębiorstwami prywatnymi, jak i nabywać od nich towary i usługi. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie w jakich sytuacjach gmina ma prawo zlecać realizację określonych zadań komunalnym osobom prawnym z pominięciem procedury zamówień publicznych i jakie z tego tytułu wynikają uprawnienia dla przedsiębiorcy?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://ec.europa.eu/internal market/publicprocurement/introduction en.htm
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu