BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galata Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Conditions for the Development of Organisations
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 46-47, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kadra kierownicza, Rozwój przedsiębiorstwa, System informacyjny przedsiębiorstwa, Przepływ informacji, Przedsiębiorstwo
Managerial staff, Enterprise development, Information system of enterprises, Data flow, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jakie czynniki wyznaczają rozwój organizacji bez względu na charakter jej działalności, rozmiary i przynależność do danego sektora gospodarki.

Every organisation, regardless of the nature of its operations, its size, and the sector of the economy in which it operates, functions according to the rule: supply of resources (people, means, methods, information) - transformation of resources (techniques, technology) - results (goods, services). In this article the author attempts to select and schematise one of the factors which determines the development of organisations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu