BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu
The Role of Local Authorities and Local Self-Government in Simulating Occupational Activity and Combating the Unemployment
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 615, s. 59-69, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Rynek pracy, Przedsiębiorczość lokalna, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych, Rozwój gospodarczy regionów
Local government, Labour market, Local entrepreneurship, Combat unemployment, Unemployed activation, Economic development of regions
Note
summ.
Abstract
W Polsce istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy gminami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, które wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy. W artykule przedstawiono problem odpowiedzialności władz gmin i samorządów lokalnych za proces przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich.

In Poland the differentiation of districts with regard to enterprise growth, which mainly influences an increase in new jobs, is significant. New firms can be established on condition that the local community are conscious of the opportunity to engage in economic activities. Local authorities and local self-government should create legal and economic conditions favourable to local enterprise growth and thus contribute to a decrease in unemployment in their district. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański R., Organizacja szkoleń jako podstawowy element wspierania rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenach wiejskich [w:J Strategia rozwoju gmin wiejskich, pod red. M. Kłodzińskiego i C. Siekierskiego, FAPA, Warszawa 1997.
  2. Fudaliński J., Twórcza integracja, "Życie Gospodarcze" 1997, nr 30.
  3. Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN, lRWiR, Warszawa 1999.
  4. Okuniewski J., Rynek, prognozy i strategiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, opracowanie w ramach tematu "Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa", lERiGŻ, Warszawa 1996.
  5. Piechowski A., Pozycja drobnych przedsiębiorstw w środowisku lokalnym, referat na seminarium SIB nt. Przedsiębiorczość gospodarcza w małym mieście, Warszawa 1995.
  6. Regan D., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, "Studia Lokalne i Regionalne" nr 7, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu