BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Teresa
Title
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim
Socio-cultural Conditions of Entrepreneurship in the Podkarpacki Region
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 2, s. 29-34, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość społeczna, Formułowanie strategii
Entrepreneurship, Social entrepreneurship, Strategy formulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość to złożony, wieloaspektowy proces, fenomen kulturowy, którego powstanie i rozwój uzależnione są od szeregu uwarunkowań nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale także społecznym i kulturowym. Kreowanie odpowiedniej atmosfery wokół przedsiębiorczości może przyczynić się do wzrostu zainteresowania indywidualną działalnością gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship is a complex, multifaceted process, and a cultural phenomenon conditioned by economic, social, and cultural factors. Building of appropriate atmosphere around entrepreneurship may result in growth of interest in individual business running. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1970.
 2. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Wyd. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańsk 2003.
 3. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 4. Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, Przegląd Organizacji 2001, nr 5.
 5. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 6. Drucker P. F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, „Studio Emka", Warszawa 2004.
 7. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, „CEDOR", Warszawa 1994.
 8. Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca. Kultura. Organizacja, A. S. Marcinkowski (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 1996.
 9. Kent C., Sexton D., Vesper K., Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, New York 1982.
 10. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 11. Kultura przedsiębiorczości, B. Berger (red.), Wyd. „Rój", Warszawa 1994.
 12. Penc J., Zarządzanie z myślą o jutrze, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1999, nr 5.
 13. Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, T. P. Tkaczyk (red.), Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 14. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionach o monokulturze przemysłowej, K. Safin (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu