BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cetera Wiesław
Title
Rozwój przemysłu poligraficznego w Polsce
The Development of Printing Industry in Poland
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 2, s. 53
Keyword
Poligrafia, Przemysł poligraficzny, Drukarstwo, Rozwój przemysłu
Printing, Printing industry, Typography, Industry development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniu niebezpiecznego zachwiania równowagi między zwiększającymi się możliwościami produkcyjnymi firm poligraficznych a potrzebami restrukturyzującego się rynku. Nowe, innowacyjne technologie druku nie tylko wypierają druk offsetowy, ale również tworzą zapotrzebowanie na inne rodzaje usług. Zwiększenie mocy produkcyjnych z zastosowaniem starych technologii może być ślepym zaułkiem w rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the issue of a dangerously disturbed balance between increasing production capacities of printing companies and real needs of a changing market. New innovative printing technologies not only replace offset printing but they also create demand for new types of services. Therefore, increasing production capacities of old technologies may lead the company the blind alley. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
  2. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Difin, Warszawa 2005.
  3. Pellow B. A., Pletka M. J., Banis H. A., Investing in digital color – the bottom line, Printing Industry Center, Rochester, New York 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu