BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkowska Agnieszka
Title
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych
The Establishment and Functioning of Housing Associations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 133-146
Keyword
Wspólnoty mieszkaniowe, Zasoby mieszkaniowe, Nieruchomości mieszkaniowe, Gospodarka nieruchomościami, Własność komunalna
Housing cooperative, Housing resources, Real estate housing, Real estate economy, Communal ownership
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono istotę i cele instytucji wspólnoty mieszkaniowej, oraz jej rodzaje. W części drugiej przedstawiono podstawę prawną działalności wspólnoty, obowiązki jej członków oraz opisano proces zarządzania nieruchomością.

This article describes the current situation of housing associations from the perspective of the mechanisms governing their establishment. The Law of 24 June 1994 on the Ownership of Premises restored the right of a citizen to possess a flat and imposed on the owners of premises new rights and obligations with regard to the maintenance of communal real estate. To this end, it established the institution of the housing association. At present, three categories of association can be distinguished: associations established on the basis of the resources of gminas, employers and new investors. The article discusses the principal legal aspects of the Law on the Ownership of Premises as well as the problems and limitations affecting the functioning of housing associations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bieniek G., Marmaj Z., Ustawa o własności lokali, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998.
  2. Brzeski W.J., Rola zarządzania w rozwoju rynków nieruchomości w Polsce, "Świat Nieruchomości" 1996, nr 15-16.
  3. Casazza J.A., Condominium Conversions, Washington 1982.
  4. Downs J.C. Jr., CPM, Principles of Real Estate Management, Institute of Real Estate Management, Chicago 1980.
  5. Kalinowski W., Siemiński W., Wspólnoty mieszkaniowe - poradnik, Magistrat Krakowski, Kraków 1997.
  6. Nazar M., Własność lokali, podstawowe zagadnienia cywilnoprawne, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1995.
  7. Walczewska E., Kondominium - amerykański przykład własności mieszkaniowej, "Świat Nieruchomości" 1992/93, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu