BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belniak Stanisław
Title
Efekt synergiczny lokalizacji obiektów w sąsiedztwie
The Synergic Effect of Locating Buildings in a Neighbourhood
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 123-132
Keyword
Synergia, Komunikacja miejska, Atrakcyjność inwestycyjna
Synergy, Municipal transport, Investing attractiveness
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W artykule omówiono analizę wpływu czynników infrastrukturalnego zarządzania na atrakcyjność nieruchomości. Jako przykład podano Krakowskie Centrum Komunikacyjne. Dzięki efektowi synergicznemu miejsce to zyskało na wartości, oraz wzrosło zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

In this article, the author discusses the impact of a number of factors of infra-structural management on the attractiveness of real estate. The author regards the site of the Krakowski Centrum Komunikacyjny [Kraków Communications Centre] as an example of such activities. Thanks to synergic effects, this site has increased considerably in value. This has helped increase the interest of potential investors in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1967.
  2. Wofford L., Clauretie T., Real Estate, John Wiley & Sons Inc., New York 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu