BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapeta Tomasz
Title
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych
An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 113-122
Keyword
Budownictwo, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Zarządzanie personelem
Construction, Restructuring of enterprises, Employment, Personnel management
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono problemy zarządzania zasobami ludzkimi podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim wymiarze proces restrukturyzacji zatrudnienia powinien być dokonany.

In this article, the author discusses the problem of human resource management during the restructuring of construction enterprises. The author attempts to determine the impact of enterprise restructuring on human resource management and the extent to which it has led to changes in selected functions in the sphere of human resources. We can conclude that: - enterprise restructuring and the process of employment restructuring sheds light on the role played by human resources in an organisation, - one clear effect of the above-mentioned process is changes in the level and structure of employment, - employment restructuring has clearly had a positive impact on the management process, - changes have taken place in the role and nature of the social function in restructured firms. To sum up, no changes can take place in particular areas of an enterprise's operations without changes also taking place in personnel management. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Egeman M.E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Poltext, Warszawa 1999.
  2. Gabrusewicz W., Galicki J., Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, AE-TNOiK, Kraków 1995.
  3. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
  4. Pocztowski A., Sapeta T., Prywatyzacja a zarządzanie personelem [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, AE w Krakowie, Kraków 1997.
  5. Thierry D., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Poltext, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu