BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syczewska Ewa Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kointegracja szeregów czasowych. Przykład zastosowania
Cointegration of Time Series. An Example of Application
Source
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 161-174, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Keyword
Kointegracja, Analiza szeregów czasowych, Metody ekonometryczne, Ekonometria
Cointegration, Time-series analysis, Econometric methodology, Econometrics
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie pewnych metod badania związków pomiędzy szeregami czasowymi zmiennych ekonomicznych, które wykorzystują test Dickeya-Fullera i jego modyfikacje. W pierwszej części pracy przytoczono formalne definicje na podstawie pracy W. Cheremzy i D. Deadmana [5]. Podano wyniki zastosowania testu dla dwu zmiennych: produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budownictwa. Następnie wykorzystano te same metody do badania zintegrowanych dochodów pozostających do dyspozycji konsumentów i zmian poziomu konsumpcji.

In the paper there is described a simple version of Dickey-Fuller unit root test and its application to aggregate time series of consumption expenditures and disposable income. The results obtained reveal that consumption follows random walk path, and that both series are cointegrated for most periods except for periods of structural changes in the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baba Y., Hendry D. F., Starr R. M., The Demand for Ml in the USA, 1960-1988, Review of Economic Studies 59 (1992), s. 25-61.
 2. Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, numery od XIV(3) z marca 1970 do XXXVI(l) z lutego 1992.
 3. Blangiewicz M., Charemza W. W., Cointegration in small samples: empirical percentiles, drifting moments and customized testing, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52 (1990), s. 303 - 315.
 4. Box G. E. P., Jenkins G. M., Time Series, Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco 1976, revised edition.
 5. Charemza W. W., Deadman D. F., New Directions in Econometric Practice. General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, England 1992.
 6. Dickey D. A., Fuller W. A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49 (1981), s. 1057-1072.
 7. Engle R. F., Granger C. W. J., Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica 55 (1987), s. 251-276.
 8. Engle R. F., Granger C. W. J., Hallman J. J., Merging short- and long-run forecasts: an application of seasonal Cointegration to monthly elasticity sales forecasting, Journal of Econometrics 40 (1989), s. 45-62.
 9. Engle R. F., Yoo B. S., Forecasting and testing in cointegrated systems, Journal of Econometrics 35 (1987), s. 143-159.
 10. Granger C. W. J., Watson M. W., Time Series and Spectral Methods in Econometrics, w: Handbook of Econometrics, Volume 2, Zvi Grilliches, Michael D. Intriligator (red.), North Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1984.
 11. Hall R. A., Consumption, w: Modern Business Cycle Theory, Robert J. Barro (red.), Basil Blackwell, Oxford, 1989.
 12. Hendry D. F. (red.), Econometric Modelling with Cointegrated Variables (Special issue), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986).
 13. Hendry D. F., Ericcson N. R., An Econometric Analysis of U. K. Money Demand in 'Monetary Trends in the United States and the United Kingdom' by Milton Friedman and Anna J. Schwartz, The American Econometric Review 81 (1991), s. 8-38.
 14. Hendry D. F., PC-GIVE: An Interactive Econometric Modelling System, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, Oxford 1989.
 15. Tabeau A., Różnicowa transformacja kompensacyjna dla jednorównaniowego modelu regresji, Przegląd Statystyczny l (1991), s. 47-51.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu