BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Emil (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Nieklasyczne zagadnienie sterowania optymalnego wzrostem. Część I. Wpływ ucieleśnionego w kapitale postępu techniczno-organizacyjnego na efektywność produkcji
A Non-Classical Optimal-Control-Growth Problem. Part I. Influence of Embodied in Capital Technical-Organizational Progress on Production Efficiency
Source
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 3-4, s. 309-322, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Keyword
Efektywność produkcji, Modele wzrostu, Modele matematyczne
Production effectiveness, Growth model, Mathematical models
Note
summ.
Abstract
W pracy, na przykładzie modelu wzrostu typu D-H prześledzono przebieg optymalnych procesów wzrostu przy założeniu, że o efektywności majątku produkcyjnego decyduja działania podejmowane w sferze postępu techniczno-organizacyjnego - tym skuteczniejsze, im wyższe są przeznaczone na ten cel nakłady.

In the paper there is presented a problem of optimal control of growth, formulated on the basis of the Domar-Harrod - type economy, where efficiency of productive capital - along with capital - depend on the level of national income and its distribution over investment and consumption. By employment of the Pontryagin maximum principle a solution to the problem is derived, and next analysed. There is also proposed a new variant of the problem where trajectories of investment and consumption are continuous, thus better describing problems of growth in a real economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen R. G. D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961.
 2. Athans M., Falb P. L., Sterowanie optymalne, WNT, Warszawa 1969.
 3. Bołtiański W. G., Metody matematyczne sterowania optymalnego, WNT, Warszawa 1970.
 4. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 5. Kaiman R. E., Falb P. L., Arbib M. A., Topics in Mathematical System Theory, Mc Grow Hill Company, New York 1969.
 6. Panek E., Optymalny rozklad inwestycji w zagregowanym modelu wzrostu, Ekonomista 6 (1978), s. 1357-1376.
 7. Panek E., O "gładkim" rozwiązaniu zagadnienia optymalnego podziału inwestycji między dwa sektory, Przegląd Statystyczny 1/2 (1984), s. 149-159.
 8. Panek E., Makroekonomiczne problemy sterowania optymalnego w matematycznej teorii wzrostu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (1984), s. 239-257.
 9. Panek E., Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademu Ekonomicznej w Poznaniu, zeszyt 82, 1986.
 10. Panek E., Optymalizacja procesów wzrostu gospodarczego w świetle teorii sterowania, PWN, Warszawa - Poznań 1989.
 11. Pontriagin L. S., Bołtoiański W. G., Gamkrelidze R., Miszczenko E. F., Matiematiczeskaja tieoria optimalnych procesów, Fizmatgiz, Moskwa 1961.
 12. Pan-Tai Liu (red.), Dynamie Optimization and Mathematical Economics, Plenum Press, New York, London 1980.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu