BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrykiewicz-Feczko Zofia (Jednostka Administracji)
Title
Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny
Social Consequences of the Medical Care Reform in Poland : Preliminary Appraisal
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 5-16, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Polityka zdrowotna, Reforma służby zdrowia, Opieka zdrowotna
Health care policy, Health care reform, Health care
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Opieka zdrowotna jest dziedziną, która wymagała szybkich i radykalnych zmian. W opracowaniu podjęto próbę oceny reformy służby zdrowia z perspektywy dwóch lat od chwili jej rozpoczęcia. Omówiono przesłanki reformy, oraz realia jej funkcjonowania. W zakończeniu podano propozycje zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

The reforms of the social sector in Poland, introduced by appropriate laws, have been effective for two years. According to questionnaire surveys, assessing the implementation of these reforms, the medical care reform arouses the strongest criticism. The old system is disintegrating, while the functioning and goals of the new system are not sufficiently clear and understandable. The paper deals with the cosequences of the medical care system reform in Poland. The necessity for profound changes in the medical care system has resulted from the over fifty years' negligence in that sphere. The realities of the functioning of the medical care reform, which has been effective since January 1, 1999, point to a necessity for fundamental changes in it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bywalec C., Usługi niematerialne w Polsce, IRWiK, Warszawa 1991.
 2. Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, pod red. S. Golinowskiej, Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa 2000.
 3. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
 4. Gomułka S., Jest wyjście z impasu, "Rzeczpospolita" 2000, nr 296.
 5. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2000 r., GUS, Warszawa 2000.
 6. Hrynkiewicz J., Implementacja reform społecznych [w:] Cztery reformy, od koncepcji do realizacji, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 7. Majcherek J., Nieskuteczna terapia, "Rzeczpospolita" 2000, nr 286.
 8. Petru R., Problemy służby zdrowia w Polsce, na Węgrzech i w Czechach, "CASE" 1999, nr 5.
 9. Solecka M., Nierealne marzenia, "Rzeczpospolita" 2000, nr 290.
 10. Solska J., Jest źle, będzie gorzej, "Polityka" 2001, nr 1.
 11. Włodarczyk E., Cele reformy opieki zdrowotnej [w:] Cztery reformy, od koncepcji do realizacji, Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu