BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbański Andrzej P.
Title
Koncepcja dematerializacji recept lekarskich z ich obsługą w środowisku mobilnego Internetu
Dematerialized Prescription and its Service in Mobile Internet
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 167, s. 419-428, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. (2)
Keyword
Handel elektroniczny, Internet, Opieka zdrowotna
e-commerce, Internet, Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor przedstawił propozycję wykorzystania usług e-commerce do zdalnej realizacji recept lekarskich. W kolejnych punktach artykułu omówił następujące problemy: istota Zdematerializowanej Recepty (ZR); obieg treści ZR w systemach ją obsługujących; usługi dostarczania leków choremu. Ostatnia część artykułu poświęcona jest przykładowej realizacji wypisywania ZR przez lekarza na tanim urządzeniu mobilnym.

Probably, EC solutions in the near future will serve disabled, in the first place. However, there is a significant gap of impossibility to serve by EC of pharmaceutical prescriptions. First, the essence of the proposed solution is sketched - Dematerialized Prescription (ZR). In the second place, information flow of body of the prescription in serving it systems is presented. Next, possible services, wkich can be served with ZR to deliver medicals to patients are presented. Exemplary solution, which enables physician to fill of ZR on cheap mobile Internet device is also presented. At the end a number of ZR advantages is shortly summarized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu