BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Jarosław
Title
Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach bankowych
Implementation of an Electronic Signature in Banking Systems
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 167, s. 289-301, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. (2)
Keyword
Podpis elektroniczny, Szyfrowanie danych, Systemy informatyczne w bankach, Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Digital signature, Data encryption, Bank information systems, E-banking, Banking services, Computer network security
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi kryptograficznych oraz podpisu elektronicznego w systemach bankowych. Określono zasady stosowania infrastruktury klucza publicznego - PKI (Public Key Infrastructure), na który składają się następujące elementy: zbiór sprzętu, oprogramowania, reguł oraz procedur niezbędnych do tworzenia, zarządzania, przechowywania i dystrybucji certyfikatów opartych na kryptografii z kluczem publicznym. Omówiono stan prac legislacyjnych nad podpisem elektronicznym i PKI w Polsce.

This article presents areas of possible implementations of the PKI (Public Key Infrastructure) and an electronic signature in banking systems. An impact of the law stated in that field in banking systems is discussed. The article includes basic information about the structure of banking systems and trend in their development. On that background possibilities and advantages of the electronic signature implementation are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu