BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagel Marta
Title
Przedsiębiorstwa jako beneficjenci wsparcia z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006
Enterprises as Beneficiaries of Structural Funds between 2004 and 2006
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 103-117, bibliogr. 33 poz.
Issue title
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Keyword
Fundusze strukturalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Programy UE
Structural funds, Small business, EU programme
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą zbadania i poddania analizie kilku istotnych aspektów funkcjonowania i poziomu wykorzystania programów wsparcia przygotowanych dla przedsiębiorstw. Celem publikacji jest również wskazanie propozycji działań, które mogłyby rozwiązać istniejące problemy oraz prawidłowe przystąpienie do realizacji programu wykorzystania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa w latach 2007-2013.

The accession of Poland to the European Union created an opportunity for the country to catch up on the social, technical and economic infrastructure improvement. To one of the significant groups of beneficiaries of Structural Funds belong enterprises. Within the Country Programme Evaluation 2004-2006 there were prepared for entrepreneurs some support instruments in the field of investments (mainly technological and environmental), employment growth, conduction of research and development (in co-operation with scientific units), use of sophisticated consulting and expansion on international markets due to participation in economic expositions. The expected results will occur if only Poland exploits the given chance. In order to do it, it is obligatory to undertake the procedures that will improve the application process for the enterprises to make available the funds collected in Structural Funds 2004-2006.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza poziomu wydatków poniesionych w ramach funduszy strukturalnych w Polsce orni "starych" i "nowych" państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie programowania 2000-2006.
 2. Bielecki J., Stankiewicz A., Premier rozumie Unię, "Rzeczpospolita" 3 marca 2006.
 3. Bieńkowski T., Za mala wiedza, "Rzeczpospolita" 4 stycznia 2006.
 4. Gąjda O., Potrzeba mniej załączników, "Rzeczpospolita" 10 marca 2006.
 5. Hübner D., Efekty zależą od rządu, "Rzeczpospolita" 18 lutego 2006.
 6. Informacja miesięczna nt. stanu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006", 31 stycznia 2006.
 7. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 31 stycznia 2006.
 8. Kozłowski A., Promocja eksportu bez propagandy, "Rzeczpospolita" 13 lutego 2006.
 9. Kozmana M., Konto w kleszczach biurokracji, "Rzeczpospolita" 23 stycznia 2006.
 10. Kozmana M., Przedsiębiorcy sami powinni zadbać o swoje projekty, "Rzeczpospolita" 24 grudnia 2005.
 11. Kruszyński T., Dowolna interpretacja, "Rzeczpospolita" 4 stycznia 2006.
 12. Kryteria oceny projektów muszą być jednoznaczne, "Rzeczpospolita" 4 stycznia 2006.
 13. Mniej formalności, "Rzeczpospolita" 9 grudnia 2005.
 14. Montowska M., Wyboista droga, "Rzeczpospolita" 4 stycznia 2006.
 15. Ostatnia szansa na pieniądze dla mikroprzędsiębiorstw, "Rzeczpospolita" 20 stycznia 2006.
 16. [ 16] Pieniądze trafią na konta, "Rzeczpospolita" 28 maja 2005.
 17. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport 17. PWW, Warszawa, wrzesień 2005.
 18. Potrzebni specjaliści, "Rzeczpospolita." l grudnia 2005.
 19. Przyjęto tylko czterdzieści procent, "Rzeczpospolita" 4 stycznia 2006.
 20. Rochowicz P., Przepisy o pomocy unijnej będą prostsze, "Rzeczpospolita" 24 grudnia 2005.
 21. Stojewska A., Ułatwienia korzystne dla Polski, "Rzeczpospolita" 20 grudnia 2005.
 22. Stojewska A., Tajemnice hiszpańskiego sukcesu, "Rzeczpospolita"' 4 stycznia 2006.
 23. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
 24. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006".
 25. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 26. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".
 27. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
 28. Więcej pieniędzy na nowe technologie, "Rzeczpospolita" 14 grudnia 2006.
 29. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 30. www.funduszeeuropejskie.pl.
 31. www.konkurencyjnosc.gov.pl.
 32. www.parp.gov.pl.
 33. www.rzeczpospolita.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu