BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika
Title
Strategie zarządzania wiedzą
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 12, s. 17-20
Keyword
Zasoby niematerialne, Zarządzanie wiedzą, Strategia zarządzania
Intangible assets, Knowledge management, Management strategy
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano klasyfikację i charakterystykę zróżnicowanych strategii zarządzania wiedzą. Zidentyfikowano je na podstawie przeglądu obcojęzycznej literatury i analizy wyników zagranicznych, głównie amerykańskich, weryfikacji empirycznych. Omówiono strategie zarządzania wiedzą oparte na: rodzajach wiedzy, procesach biznesowych, efektach końcowych, technologii, a także ukierunowane na ludzi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. BLACKLER, Knowledge, Knowledge Work and Organization, "Organization Studies", 16(6), 1995, s. 16-36.
 2. J.D. DAY, J.C. LENDLER, Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies, "McKinsey Quarterly", Winter 1998, 1, s. 19-25.
 3. K. HAGGIE, J. KINGSTON, Choosing Your Knowledge Management Strategy, "Journal of Knowledge Management Practice", June 2003, s. 1-22.
 4. M.T. HANSEN, N. NOHRIA, T. TIERNEY, What's Your Strategy for Managing Knowledge?, "Harvard Business Review", March-April 1999, s. 106-116.
 5. H. KESKIN, The Relationship Between Explicit- and Tacit-Oriented KM Strategy, and Firm Performance, "The Journal of American Academy of Business", Cambridge, vol. 7, no. 1, 2005, s. 169.
 6. E. KROK, Wiedza w firmie (4). Wsparcie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w firmie, "Personel", nr 4, kwiecień 2006, s. 35-38.
 7. G. ŁUKASZEWICZ, Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego organizacji opartej na wiedzy, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, pr. zb. pod red. K. ZIMNIEWICZA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, "Prace Naukowe" 81, Poznań 2006, s. 308.
 8. I. NONAKA, The Knowledge-Creating Company, "Harvard Business Review", November-December 1991, s. 96-104.
 9. M. TREACY, F. WIERSEM, Customer Intimacy and Other Value Disciplines, "Harvard Business Review", January-February 1993.
 10. K.M. WHO, Knowledge Management: Where Did It Come From and Where Will It Go?, "Expert Systems with Applications" 1997, 13, 1, s. 1-14.
 11. M. ZACK, Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review", 41,3, Spring 1999, s. 125-145.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu